logo  Moyra Stava-Morena Stichting

De Moyra Stava-Morena Prijs

Het streven is om elk jaar omstreeks 26 februari, de geboortedatum van Moyra Stava-Morena, een MSM-prijs uit te reiken, ter waarde van 5000, aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft bezig gehouden met werkzaamheden die voldoen aan de doelstelling van de stichting.

Het is gebruikelijk dat de MSM Stichting tegelijkertijd een additionele geldelijke bijdrage aan de winnende instelling schenkt voor een welomschreven project.

De prijs kan gezien worden als een geste van waardering en als aanmoediging voor het gedane werk ter verlichting van het dierenleed.

Een ieder die een instelling kan aanwijzen die voor deze prijs in aanmerking kan komen wordt van harte aangemoedigd dit kenbaar te maken bij de secretaris van de Moyra Stava-Morena Stichting.

De lijst van ontvangers van de Moyra Stava-Morena Prijs tot heden is als volgt:

Stichting Zwols Dierenasiel 
Dierenbescherming, Edo Hammers, Kampen 
Stichting Streekdierentehuis "Stevenshage" Leiden 
Nederlandse vereniging bescherming dieren 
Stichting Beheer Dierentehuizen


Moyra Stava-Morena prijs 2019

Gewoonlijk wordt eens per jaar de naar de stichtster van de MSM-stichting Wilhelmina Frederika Urania Wijckerheld Bisdom genoemde Moyra Stava-Morena Prijs toegekend aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met werkzaamheden die stroken met de doelstelling van de Moyra Stava-Morena Stichting.


Helaas is in 2019 geen geschikte kandidaat gevonden voor toekenning van de MSM-prijs.home