Moyra Stava-Morena Stichting

Doel van de Moyra Stava-Morena Stichting

kitten
  • a. het verlenen van hulp aan dieren die in nood verkeren en verzorging en onderdak behoeven, waaronder het verlenen van steun bij natuurrampen, ook in het buitenland;

  • b. het bijdragen in de kosten van oprichting en inrichting respectievelijk instandhouden van dierenasielen en diereninrichtingen en al hetgeen in het belang van de dieren moet geschieden.


Onder het verlenen van hulp aan de dieren moet in het bijzonder worden begrepen: het regelmatig bestrijden van alle in de wereld voorkomende misstanden in het dierenleven en het regelmatig actie voeren tegen wreedheden jegens de weerloze dieren.
Historie en werkwijze

Wie was Moyra Stava-Morena

MSM jaarverslag

De MSM-prijs

Subsidieaanvraagformulier

Contact

Levensbeschrijving van Moyra Stava-Morena.

Minnie

Wilhelmina Frederika Urania Wijckerheld Bisdom, roepnaam Minnie, was geboren op 26 februari 1896 te Kota Radja (Atjeh) in het toenmalige Nederlands-Indie.
Na verblijvingen te Fort-de-Kock (Sumatra) en Tjilatjap (Java) repatrieerde het gezin Wijckerheld Bisdom naar Den Haag in 1910.

Minnie volgde de HBS aan de Stadhouderslaan, waar ze haar toekomstige echtgenoot, Hendrik (Henk) Heere Radier, ontmoette. Henk studeerde aan de Technische Hogeschool (nu de TU) in Delft. In 1918 traden ze in het huwelijk.

Na het behalen van de Middelbare Acte Frans wierp Minnie zich op de zang studie. Voor die studie is zij verscheidene malen in Berlijn geweest alwaar zij uiteindelijk ook leerlinge werd van de beroemde Lily Lehmann. In haar hoogtij jaren heeft ze ook in Nederland concerten gegeven onder haar artiesten naam Moyra Stava (pas veel later is de naam Morena erbij gekomen). Ook was ze virtuoos op de cello en de piano. Er zijn nog geregistreerde opnamen van haar optredens in omloop. Naast Nederlands en Frans sprak zij ook vloeiend Duits, Italiaans en Engels.

Haar vader had nooit van dieren gehouden en duldde ook geen honden thuis. Het echtpaar Radier-Wijckerheld Bisdom daarentegen hield erg veel van honden en vanaf hun trouwdag had het echtpaar altijd tenminste een en soms wel drie honden gehad. Ook hadden ze een paar volières thuis staan. Hun laatste vijftig jaren woonden ze aan de Javastraat 62, Den Haag, met een permanente dienstbode, Dina Vosselman. Uiteraard hebben ze ten allen tijde dierenverenigingen financieel gesteund. Vanaf het begin waren ze fervent supporter van de Anti-Vivisectie Stichting en van de Dierenbescherming.

In 1936 heeft Minnie zich een huis laten bouwen op een landgoed te Epe, genaamd Stamoreda. Daar trok zij zich terug met haar honden als ze niet gestoord wilde worden. De tijd bracht ze door met het schilderen van stillevens. In Epe was ze alleen bekend onder de naam Mevrouw Morena.

Op 9 augustus 1990 is Minnie in Den Haag overleden. Haar gehele vermogen heeft zij aan de Moyra Stava-Morena Stichting nagelaten om waar mogelijk het lot van dieren in nood te verlichten. Ze is in Epe bij haar landgoed Stamoreda begraven, waar ook al de honden, die ze in haar leven heeft gehad, begraven liggen.