Moyra Stava-Morena Stichting

Doel van de Moyra Stava-Morena Stichtingleo

  • a. het verlenen van hulp aan dieren die in nood verkeren en verzorging en onderdak behoeven, waaronder het verlenen van steun bij natuurrampen, ook in het buitenland;

  • b. het bijdragen in de kosten van oprichting en inrichting respectievelijk instandhouden van dierenasielen en diereninrichtingen en al hetgeen in het belang van de dieren moet geschieden.


Onder het verlenen van hulp aan de dieren moet in het bijzonder worden begrepen: het regelmatig bestrijden van alle in de wereld voorkomende misstanden in het dierenleven en het regelmatig actie voeren tegen wreedheden jegens de weerloze dieren.
Historie en werkwijze

Wie was Moyra Stava-Morena

MSM jaarverslag

De MSM-prijs

Subsidieaanvraagformulier

ContactDe Moyra Stava-Morena Prijs

Het streven is om elk jaar omstreeks 26 februari, de geboortedatum van Moyra Stava-Morena, een MSM-prijs uit te reiken, ter waarde van 5000, aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft bezig gehouden met werkzaamheden die voldoen aan de doelstelling van de stichting.

Het is gebruikelijk dat de MSM Stichting tegelijkertijd een additionele geldelijke bijdrage aan de winnende instelling schenkt voor een welomschreven project.

De prijs kan gezien worden als een geste van waardering en als aanmoediging voor het gedane werk ter verlichting van het dierenleed.

Een ieder die een instelling kan aanwijzen die voor deze prijs in aanmerking kan komen wordt van harte aangemoedigd dit kenbaar te maken bij de secretaris van de Moyra Stava-Morena Stichting.

De lijst van ontvangers van de Moyra Stava-Morena Prijs tot heden is als volgt:

Stichting Zwols Dierenasiel 
Dierenbescherming, Edo Hammers, Kampen 
Stichting Streekdierentehuis "Stevenshage" Leiden 
Nederlandse vereniging bescherming dieren 
Stichting Beheer Dierentehuizen


Moyra Stava-Morena prijs 2016

Gewoonlijk wordt eens per jaar de naar de stichtster van de MSM-stichting Wilhelmina Frederika Urania Wijckerheld Bisdom genoemde Moyra Stava-Morena Prijs toegekend aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met werkzaamheden die stroken met de doelstelling van de Moyra Stava-Morena Stichting.
In het voorjaar van 2016 had het bestuur van de Moyra Stava-Morena stichting nog geen kandidaat gevonden voor deze prijs.