Moyra Stava-Morena Stichting

Doel van de Moyra Stava-Morena Stichting

A – het verlenen van hulp aan dieren die in nood verkeren en verzorging en onderdak behoeven, waaronder het verlenen van steun bij natuurrampen, ook in het buitenland;

 

B – het bijdragen in de kosten van oprichting en inrichting respectievelijk instandhouden van dierenasielen en diereninrichtingen en al hetgeen in het belang van de dieren moet geschieden.

 

Onder het verlenen van hulp aan de dieren moet in het bijzonder worden begrepen: het regelmatig bestrijden van alle in de wereld voorkomende misstanden in het dierenleven
en het regelmatig actie voeren tegen wreedheden jegens de weerloze dieren.  De stichting is opgenomen in het Fondsenboeken staat onder toezicht van de SCMB .

 

De Moyra Stava-Morena Stichting beheert een fonds waaruit gelden beschikbaar kunnen worden gesteld ten behoeve van projecten die aan de stichtings doelstellingen voldoen.
Jaarlijks kan ongeveer €50.000 verdeeld worden aan hulp voor dieren in nood.
Bijdragen kunnen worden aangevraagd met behulp van het online aanvraagformulier.
Dit formulier kan ook per post opgestuurd worden met de vereiste bijlagen.

 

De aanvragen worden tijdens de bestuursvergaderingen 2 keer per jaar beoordeeld of ze voldoen aan de door de MSM gestelde doelstellingen.
De MSM-Prijs wordt eens per jaar uitgeloofd als aanmoediging en als geste van waardering  voor het gedane werk ter verlichting van het dierenleed.

Doel van de Moyra Stava-Morena Stichting

A – het verlenen van hulp aan dieren die in nood verkeren en verzorging en onderdak behoeven, waaronder het verlenen van steun bij natuurrampen, ook in het buitenland;

 

B – het bijdragen in de kosten van oprichting en inrichting respectievelijk instandhouden van dierenasielen en diereninrichtingen en al hetgeen in het belang van de dieren moet geschieden.

 

Onder het verlenen van hulp aan de dieren moet in het bijzonder worden begrepen: het regelmatig bestrijden van alle in de wereld voorkomende misstanden in het dierenleven
en het regelmatig actie voeren tegen wreedheden jegens de weerloze dieren.  De stichting is opgenomen in het Fondsenboeken staat onder toezicht van de SCMB .

 

De Moyra Stava-Morena Stichting beheert een fonds waaruit gelden beschikbaar kunnen worden gesteld ten behoeve van projecten die aan de stichtings doelstellingen voldoen.
Jaarlijks kan ongeveer €50.000 verdeeld worden aan hulp voor dieren in nood.
Bijdragen kunnen worden aangevraagd met behulp van het online aanvraagformulier.
Dit formulier kan ook per post opgestuurd worden met de vereiste bijlagen.

 

De aanvragen worden tijdens de bestuursvergaderingen 2 keer per jaar beoordeeld of ze voldoen aan de door de MSM gestelde doelstellingen.
De MSM-Prijs wordt eens per jaar uitgeloofd als aanmoediging en als geste van waardering  voor het gedane werk ter verlichting van het dierenleed.