Subsidieaanvraagformulier Moyra Stava-Morena Stichting per post

 

De aanvragen worden getoetst aan de door de MSM gestelde doelstellingen tijdens de bestuursvergaderingen, die 2 keer per jaar worden gehouden, in het voorjaar, en het najaar. Voor de eerstvolgende vergadering worden aanvragen behandeld die uiterlijk op 1 september 2024 ontvangen zijn.

 

Wij wijzen u erop dat er niet elk jaar van dezelfde stichting een aanvraag wordt gehonoreerd, u kunt zo nodig eens in de twee jaar een aanvraag bij ons indienen.
Voor projecten die nog geen wettelijke goedkeuring hebben of nog niet volledig gefinancierd zijn wordt alleen een toezegging gedaan onder voorbehoud van volledige financiering en vergunning, deze toezegging geldt gedurende de periode van twee jaar, daarna vervalt de toezegging en zal indien gewenst een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden.

 

Subsidie aanvragen per brief
Dit aanvraagformulier is beschikbaar als MS-Word document dat u hier  kunt downloaden.
Als u verder gaat met aanvraag op papier dan dient dit formulier ingevuld per post opgestuurd te worden met vereiste bijlagen.
Mocht de ruimte voor antwoorden op de gestelde vragen onvoldoende zijn dan kan de antwoorden ook als aparte stukken meegestuurd worden.

 

N.B. Wij willen u vragen om álle gevraagde informatie en documenten aan deze aanvraag toe te voegen. Dit om extra werk en verwarring te voorkomen. Alvast dank daarvoor.

 

De vereiste bijlagen (los, dus niet aan elkaar geniet):

 • Kopie van de inschrijving Kamer van Koophandel
 • Kopie van de statuten
 • Kopie van de laatste goedgekeurde jaarstukken
 • Lijst van de huidige bestuursleden
 • Offerte van het project
 • Begroting en omschrijving van het project

 

Stuur uw aanvraag naar:
de secretaris van de MSM-stichting
mevr. drs. M. A. Immink-Vaandrager
Noordweg 56
4353 AX Serooskerke
tel: 0118-596231

Subsidieaanvraag
formulier Moyra Stava-Morena Stichting
per post

 

De aanvragen worden getoetst aan de door de MSM gestelde doelstellingen tijdens de bestuursvergaderingen, die 2 keer per jaar worden gehouden, in het voorjaar en in het najaar. Voor de eerstvolgende vergadering worden aanvragen behandeld die ontvangen zijn uiterlijk op 15 april 2021.

 

Wij wijzen u erop dat er niet elk jaar van dezelfde stichting een aanvraag wordt gehonoreerd, u kunt zo nodig eens in de twee jaar een aanvraag bij ons indienen.
Voor projecten die nog geen wettelijke goedkeuring hebben of nog niet volledig gefinancierd zijn wordt alleen een toezegging gedaan onder voorbehoud van volledige financiering en vergunning, deze toezegging geldt gedurende de periode van twee jaar, daarna vervalt de toezegging en zal indien gewenst een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden.

 

N.B. Wij willen u vragen om álle gevraagde informatie en documenten aan deze aanvraag toe te voegen. Dit om extra werk en verwarring te voorkomen. Alvast dank daarvoor.

 

Subsidie aanvragen per brief
Dit aanvraagformulier is beschikbaar als MS-Word document dat u hier  kunt downloaden.
Als u verder gaat met aanvraag op papier dan dient dit formulier ingevuld per post opgestuurd te worden met vereiste bijlagen.
Mocht de ruimte voor antwoorden op de gestelde vragen onvoldoende zijn dan kan de antwoorden ook als aparte stukken meegestuurd worden.

De vereiste bijlagen (los, dus niet aan elkaar geniet):

 • Kopie van de inschrijving Kamer van Koophandel
 • Kopie van de statuten
 • Kopie van de laatste goedgekeurde jaarstukken
 • Lijst van de huidige bestuursleden
 • Offerte van het project
 • Begroting en omschrijving van het project

 

Stuur uw aanvraag naar:
de secretaris van de MSM-stichting
mevr. drs. M. A. Immink-Vaandrager
Noordweg 56
4353 AX Serooskerke
tel: 0118-596231