Subsidieaanvraagformulier Moyra Stava-Morena Stichting

 

De aanvragen worden getoetst aan de door de MSM gestelde doelstellingen tijdens de bestuursvergaderingen, die 2 keer per jaar worden gehouden, in het voorjaar en in het najaar. Voor de eerstvolgende vergadering worden aanvragen behandeld die ontvangen zijn uiterlijk op 14 april 2023.

 

Wij wijzen u erop dat er niet elk jaar van dezelfde stichting een aanvraag wordt gehonoreerd, u kunt zo nodig eens in de twee jaar een aanvraag bij ons indienen.
Voor projecten die nog geen wettelijke goedkeuring hebben of nog niet volledig gefinancierd zijn wordt alleen een toezegging gedaan onder voorbehoud van volledige financiering en vergunning, deze toezegging geldt gedurende de periode van twee jaar, daarna vervalt de toezegging en zal indien gewenst een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden. U kunt ook een aanvraag per post doen.

 

N.B. Wij willen u vragen om álle gevraagde informatie en documenten aan deze aanvraag toe te voegen. Dit om extra werk en verwarring te voorkomen. Alvast dank daarvoor.

  Beschrijving van het project waarvoor u de subsidie aanvraagt welke minimaal de volgende punten bevat:

  Voor welk project vraagt u financiële steun aan? Graag een goede omschrijving van het project begeleid door een offerte.

  Waarom hebt u extra steun nodig ? Om welk bedrag gaat het?

  Waar kunnen we eventueel informatie inwinnen over uw organisatie? (b.v. op uw website met name over Bestuur, KvK, Statuten, Jaarstukken, etc.)

  Hebt u al eerder steun ontvangen van de Moyra Stava-Morena Stichting?
  nee
  Zo ja, wanneer, waarvoor en hoeveel?

  Welke instellingen heeft u tevens benaderd voor steun en hoeveel heeft u aangevraagd?
  Geen andere instelling benaderd

  Welke bedragen zijn u reeds toegezegd?
  Niet van toepassing

  Heeft uw organisatie een ANBI status?
  JaNee

  Is uw organisatie BTW plichtig?
  JaNee

  Hieronder kunt u de gevraagde documenten (PDF) uploaden. Let u wel op de beperkingen t.a.v. de grootte van de bestanden in de eventueel bij te voegen bijlagen (maximaal 10 MB) bij uw aanvraag. Er zijn online programma’s beschikbaar welke het mogelijk maken om grotere bestanden te versturen.
  Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld WeTransfer of Dropbox. Als u hiervan gebruik maakt, vergeet dan niet duidelijk uw gegevens te vermelden.
  * Indien de gevraagde informatie op uw website te vinden is, is het uploaden van onderstaande documenten NIET nodig.

  Alternatieve methode

  Subsidieaanvraag
  formulier Moyra Stava-Morena Stichting

   

  De aanvragen worden getoetst aan de door de MSM gestelde doelstellingen tijdens de bestuursvergaderingen, die 2 keer per jaar worden gehouden, in het voorjaar en in het najaar. Voor de eerstvolgende vergadering worden aanvragen behandeld die ontvangen zijn uiterlijk op 15 april 2021.

   

  Wij wijzen u erop dat er niet elk jaar van dezelfde stichting een aanvraag wordt gehonoreerd, u kunt zo nodig eens in de twee jaar een aanvraag bij ons indienen.
  Voor projecten die nog geen wettelijke goedkeuring hebben of nog niet volledig gefinancierd zijn wordt alleen een toezegging gedaan onder voorbehoud van volledige financiering en vergunning, deze toezegging geldt gedurende de periode van twee jaar, daarna vervalt de toezegging en zal indien gewenst een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden. U kunt ook een aanvraag per post doen.

   

  N.B. Wij willen u vragen om álle gevraagde informatie en documenten aan deze aanvraag toe te voegen. Dit om extra werk en verwarring te voorkomen. Alvast dank daarvoor.

   Beschrijving van het project waarvoor u de subsidie aanvraagt welke minimaal de volgende punten bevat:

   Voor welk project vraagt u financiële steun aan? Graag een goede omschrijving van het project begeleid door een offerte.

   Waarom hebt u extra steun nodig ? Om welk bedrag gaat het?

   Waar kunnen we eventueel informatie inwinnen over uw organisatie? (b.v. op uw website met name over Bestuur, KvK, Statuten, Jaarstukken, etc.)

   Hebt u al eerder steun ontvangen van de Moyra Stava-Morena Stichting?
   nee
   Zo ja, wanneer, waarvoor en hoeveel?

   Welke instellingen heeft u tevens benaderd voor steun en hoeveel heeft u aangevraagd?
   Geen andere instelling benaderd

   Welke bedragen zijn u reeds toegezegd?
   Niet van toepassing

   Heeft uw organisatie een ANBI status?
   JaNee

   Is uw organisatie BTW plichtig?
   JaNee

   Hieronder kunt u de gevraagde documenten (PDF) uploaden. Let u wel op de beperkingen t.a.v. de grootte van de bestanden in de eventueel bij te voegen bijlagen (maximaal 10 MB) bij uw aanvraag. Er zijn online programma’s beschikbaar welke het mogelijk maken om grotere bestanden te versturen.
   Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld WeTransfer of Dropbox. Als u hiervan gebruik maakt, vergeet dan niet duidelijk uw gegevens te vermelden.
   * Indien de gevraagde informatie op uw website te vinden is, is het uploaden van onderstaande documenten NIET nodig.

   Alternatieve methode