Werkwijze en Historie van de MSM-Stichting

Op 18 april 1978 werd de stichting in het leven geroepen door mevr. W.F.U. Radier-Wijckerheld Bisdom onder haar artiestennaam Moyra Stava-Morena.

 

Wie was Moyra Stava-Morena?

 

Mevrouw Radier benoemde de heer S.E.Dike tot voorzitter en zichzelf als vice-voorzitter.
Verder benoemde zij in het initiële bestuur als secretaris mr. J.R.Smeets, en als gewone leden drs. M.A.Immink-Vaandrager en mr. K.G.W. van Oven.

 

Tijdens het leven van de stichtster was de MSM-Stichting pro forma actief wegens de geringe middelen die zij toen nog de stichting ter beschikking stelde ( ca. 1000 gulden) . Na het overlijden van Moyra Stava-Morena (in augustus 1990) kon de stichting daadwerkelijk haar activiteiten ontplooien met de middelen uit haar nalatenschap.

 

Samengaan met de Arendina Kroeze Stichting

In 2006 kwam een fusie tot stand tussen de Moyra Stava-Morena Stichting en de Arendina Kroese Stichting, waarbij besloten werd dat de naam Moyra Stava-Morena Stichting aangehouden wordt.

 

Historische feiten van de Arendina Kroeze Stichting

De Arendina Kroese-Stichting werd op 3 december 1971 opgericht door de uitvoerster van de uiterste wilsbeschikking van wijlen de heer Willem Kroese, laatst gewoond hebbend te Overveen, gemeente Bloemendaal. De akte passeerde bij notaris J.P.A. Luijnenburg te Bloemendaal.

 

Het doel van de stichting is omschreven als: ” het verstrekken van financiële bijdragen aan al of niet plaatselijke verenigingen tot bescherming van dieren en aan andere verenigingen of stichtingen, wier enig doel is leed van dieren te voorkomen of hulpbehoevende dieren te verzorgen.”
De leiding van de stichting berustte bij een bestuur, bestaande uit vijf leden, een vertegenwoordiger van de Algemene Bank Nederland N.V en vier leden te benoemen door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

 

In overeenstemming met artikel 8-c van de statuten is de Arendina Kroese Stichting opgeheven en gefuseerd met de Moyra Stava-Morena Stichting, waarvan de doelstelling grote overeenkomst toont met die van de Arendina Kroese Stichting. Een bestuurslid van de Arendina Kroese stichting werd opgenomen in het bestuur van de Moyra Stava-Morena Stichting.

 

Aanvragen gericht aan de Arendina Kroese Stichting worden echter nog steeds beoordeeld volgens de specifieke AKS-doelstellingen.

 

Het bestuur van de Moyra Stava-Moreno stichting bestaat uit:

   • Voorzitter : de heer J. R. W. Stimm
   • Secretaris : drs. M. A. Immink-Vaandrager
   • Penningmeester : mr. R. Klooster
   • Gewoon lid : mr. K. G. W. van Oven
   • Gewoon lid : de heer J.Th.L. Papeveld (MSM-prijs commissie)
   • Buitengewoon adviseur van het bestuur: ir. W. Wijmans.

Werkwijze en Historie van de MSM-Stichting

Op 18 april 1978 werd de stichting in het leven geroepen door mevr. W.F.U. Radier-Wijckerheld Bisdom onder haar artiestennaam Moyra Stava-Morena.

 

Wie was Moyra Stava-Morena?

 

Mevrouw Radier benoemde de heer S.E.Dike tot voorzitter en zichzelf als vice-voorzitter.
Verder benoemde zij in het initiële bestuur als secretaris mr. J.R.Smeets, als penningmeester ir. W.Wijmans en als gewone leden drs. M.A.Immink-Vaandrager en mr. K.G.W. van Oven.

 

Tijdens het leven van de stichtster was de MSM-Stichting pro forma actief wegens de geringe middelen die zij toen nog de stichting ter beschikking stelde ( ca. 1000 gulden) . Na het overlijden van Moyra Stava-Morena (in augustus 1990) kon de stichting daadwerkelijk haar activiteiten ontplooien met de middelen uit haar nalatenschap.

 

Samengaan met de Arendina Kroeze Stichting

In 2006 kwam een fusie tot stand tussen de Moyra Stava-Morena Stichting en de Arendina Kroese Stichting, waarbij besloten werd dat de naam Moyra Stava-Morena Stichting aangehouden wordt.

 

Historische feiten van de Arendina Kroeze Stichting

De Arendina Kroese-Stichting werd op 3 december 1971 opgericht door de uitvoerster van de uiterste wilsbeschikking van wijlen de heer Willem Kroese, laatst gewoond hebbend te Overveen, gemeente Bloemendaal. De akte passeerde bij notaris J.P.A. Luijnenburg te Bloemendaal.

 

Het doel van de stichting is omschreven als: ” het verstrekken van financiële bijdragen aan al of niet plaatselijke verenigingen tot bescherming van dieren en aan andere verenigingen of stichtingen, wier enig doel is leed van dieren te voorkomen of hulpbehoevende dieren te verzorgen.”
De leiding van de stichting berustte bij een bestuur, bestaande uit vijf leden, een vertegenwoordiger van de Algemene Bank Nederland N.V en vier leden te benoemen door de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren.

 

In overeenstemming met artikel 8-c van de statuten is de Arendina Kroese Stichting opgeheven en gefuseerd met de Moyra Stava-Morena Stichting, waarvan de doelstelling grote overeenkomst toont met die van de Arendina Kroese Stichting. Een bestuurslid van de Arendina Kroese stichting werd opgenomen in het bestuur van de Moyra Stava-Morena Stichting.

 

Aanvragen gericht aan de Arendina Kroese Stichting worden echter nog steeds beoordeeld volgens de specifieke AKS-doelstellingen.

 

Het bestuur van de Moyra Stava-Moreno stichting bestaat uit:

   • Voorzitter : de heer J. R. W. Stimm
   • Secretaris : drs. M. A. Immink-Vaandrager
   • Penningmeester : mr. R. Klooster
   • Gewoon lid : mr. K. G. W. van Oven
   • Gewoon lid : ir. W. Wijmans
   • Gewoon lid : de heer J.Th.L. Papeveld (MSM-prijs commissie)