De Moyra Stava-Morena Prijs

Het streven is om elk jaar omstreeks 26 februari, de geboortedatum van Moyra Stava-Morena, een MSM-prijs uit te reiken, ter waarde van €5000, aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft bezig gehouden met werkzaamheden die voldoen aan de doelstelling van de stichting.

Het is gebruikelijk dat de MSM Stichting tegelijkertijd een additionele geldelijke bijdrage aan de winnende instelling schenkt voor een welomschreven project.

De prijs kan gezien worden als een geste van waardering en als aanmoediging voor het gedane werk ter verlichting van het dierenleed.

Een ieder die een instelling kan aanwijzen die voor deze prijs in aanmerking kan komen wordt van harte aangemoedigd dit kenbaar te maken bij de secretaris van de Moyra Stava-Morena Stichting.

 

De lijst van ontvangers van de Moyra Stava-Morena Prijs tot heden is als volgt:

 

12 maart 2005 : 5 prijzen zijn toegekend aan asielen die als eerste gecertificeerd zijn:

Stichting Zwols Dierenasiel 
Dierenbescherming, Edo Hammers, Kampen
Stichting Streekdierentehuis “Stevenshage” Leiden
Nederlandse vereniging bescherming dieren
Stichting Beheer Dierentehuizen

 

 

Moyra Stava-Morena prijs 2020

De MSM prijs is vernoemd naar de stichtster van de MSM-stichting Wilhelmina Frederika Urania Wijckerheld Bisdom.

Gewoonlijk wordt eens per jaar de Moyra Stava-Morena Prijs toegekend aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met werkzaamheden die stroken met de doelstelling van de Moyra Stava-Morena Stichting.

De MSM prijs 2020 is toegekend aan Stichting Vogelasiel Someren e.o.

Het betreft een prijs van €5000,-.

Deze prijsuitreiking heeft niet fysiek kunnen plaatsvinden, het bedrag is wel overgemaakt. Te zijner tijd zal het bestuur door het vogelasiel worden ontvangen.

De Moyra Stava-Morena Prijs

Het streven is om elk jaar omstreeks 26 februari, de geboortedatum van Moyra Stava-Morena, een MSM-prijs uit te reiken, ter waarde van €5000, aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft bezig gehouden met werkzaamheden die voldoen aan de doelstelling van de stichting.

Het is gebruikelijk dat de MSM Stichting tegelijkertijd een additionele geldelijke bijdrage aan de winnende instelling schenkt voor een welomschreven project.

De prijs kan gezien worden als een geste van waardering en als aanmoediging voor het gedane werk ter verlichting van het dierenleed.

Een ieder die een instelling kan aanwijzen die voor deze prijs in aanmerking kan komen wordt van harte aangemoedigd dit kenbaar te maken bij de secretaris van de Moyra Stava-Morena Stichting.

 

De lijst van ontvangers van de Moyra Stava-Morena Prijs tot heden is als volgt:

 

12 maart 2005 : 5 prijzen zijn toegekend aan asielen die als eerste gecertificeerd zijn:

Stichting Zwols Dierenasiel 
Dierenbescherming, Edo Hammers, Kampen
Stichting Streekdierentehuis “Stevenshage” Leiden
Nederlandse vereniging bescherming dieren
Stichting Beheer Dierentehuizen

 

 

Moyra Stava-Morena prijs 2020

De MSM prijs is vernoemd naar de stichtster van de MSM-stichting Wilhelmina Frederika Urania Wijckerheld Bisdom.

Gewoonlijk wordt eens per jaar de Moyra Stava-Morena Prijs toegekend aan een instelling die zich daadwerkelijk heeft beziggehouden met werkzaamheden die stroken met de doelstelling van de Moyra Stava-Morena Stichting.

De MSM prijs 2020 is toegekend aan Stichting Vogelasiel Someren e.o.

Het betreft een prijs van €5000,-.

Deze prijsuitreiking heeft niet fysiek kunnen plaatsvinden, het bedrag is wel overgemaakt. Te zijner tijd zal het bestuur door het vogelasiel worden ontvangen.